Tuesday, November 9, 2010

Mengenal Diri

Awalluddin , Makriaftullah, wa qabla makrifatullah, makrifatu al-nafsi..
( Perkara yang paling penting di dalam memulakan kehidupan ini ialah mengenal Allah, dan sebelum mengenal Allah, perlu mengenal diri.. Jadi perkara yang paling penting sekali ialah MENGENAL DIRI )

0 comments: